Najważniejsze korzyści :  

 

-         usunięcie wilgoci,

-         likwidacja pleśni (bardzo niebezpiecznych dla naszego zdrowia),

-         dom (obiekt) nie zostaje uszkodzony,

-         nie są stosowane środki chemiczne,

-         nie wytwarza się kurzu ani hałasu,

-         w budynkach chronionych (zabytkowych) metoda ta nie narusza ich formy, struktury i wyglądu,

-         poprawa mikroklimatu pomieszczenia,

-         zapewnia optymalną wilgotność w całym budynku,

-         obniża koszty eksploatacyjne (może obniżyć koszty ogrzewania do 52%).