Opis metody i działanie:
 

Urządzenie MATROLAN przeznaczone jest do elektroosmotycznego osuszania murów. Zastosowano metodę aktywnej elektroosmozy, w której ruch cząsteczek wody wymuszany jest dzięki wytworzeniu w murze różnicy potencjałów. Różnicę tą osiąga się przez wprowadzenie elektrod do muru i gruntu i przez wytworzenie na nich potencjałów o różnym znaku (+/-). Ta nowatorska metoda powoduje odwrócenie kapilarnego ruchu wody w materiałach porowatych i zadawala się znacznie mniejszą siłą pola elektromagnetycznego niż inne klasyczne metody, ponieważ cząsteczki wody są jednocześnie stymulowane , przez co ich przyczepność do muru obniża się.  Przez stały,  jednakowy dopływ prądu o mocy do 26 [mW] (miliwatów) oraz zastosowanie własnej, nowatorskiej elektrody zewnętrznej w gruncie, następuje stałe suszenie murów i w rezultacie ich trwałe osuszenie.

 

 

 

 

 

 

 

W wytworzonym przez urządzenie MATROLAN polu elektromagnetycznym, wilgoć wraz z zawartymi solami przemieszcza się na zewnątrz naturalną drogą po linii najmniejszego oporu i  zaczyna się ukośny ruch wody w dół. Większość wilgoci  wydobywa się przez powierzchnię muru i wyparowuje (jeżeli istnieje izolacja pozioma budynku).Mocniejsze mury mogą zatrzymywać na powierzchni wodę, którą należy usunąć przez odpowiednie wietrzenie. W pierwszych 6-ciu miesiącach osuszania możemy zaobserwować tworzenie się wilgotnych plam i solnych wykwitów. Transportowane z wodą sole odkładają się częściowo wewnątrz i na zewnątrz tynku, powodując jego odpadanie. Po całkowitym osuszeniu należy tynk odnowić, w przeciwnym wypadku (przez higroskopijność soli) wilgoć może ponownie wnikać z pomieszczenia do muru.