Patenty, świadectwa, opinie:

 

-         produkt chroniony wg: DBGM-G295 04 588.4

-         patent na Europę Nr: 96103451.9

-         Ěe- badane, dopuszczone do stosowania,

-         TÜV - kontrola stanu technicznego,

-         CB - badanie kontrolne,

-         ocena pod względem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego użytkowania oraz zgodności wykonania z normami urządzenia do osuszania murów „MatrolaN” Nr:66/08/2002/Kr. Z dnia 18.11.2002r. wydana przez IRSEP w Krakowie.